Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło jest zrzeszone w TBSP UJ i Radzie Kół Naukowych UJ. Do celów jego działalności należy zwłaszcza rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w obszarze prawa konstytucyjnego, wspieranie procesu dydaktycznego z zakresu prawa konstytucyjnego, a także popularyzacja wiedzy na temat prawa konstytucyjnego. Działalność Koła obejmuje m.in.: organizację zebrań, seminariów i konferencji naukowych oraz organizację zajęć dydaktycznych. Corocznie Koło we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UJ organizuje także konkurs przedmiotowy z prawa konstytucyjnego adresowany do studentów prawa na WPiA UJ.

Opiekunem naukowym Koła jest prof. dr hab. Piotr Tuleja.

Kontakt:

e-mail: prawo.konstytucyjne.tbsp@uj.edu.pl

adres do korespondencji: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ, ul. Straszewskiego 25/14, 31-113 Kraków