Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Pominięcia prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa"

Tytuł projektu: Pominięcia prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa

Konkurs: „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” (edycja II, program Ministerstwa Edukacji i Nauki)

Kierownik projektu: Paulina Jabłońska

Opiekun projektu: prof. dr hab. Piotr Tuleja

Wykonawcy: Paweł Daroszewski, Jan Adamowski, Bartosz Kielan, Łukasz Korzeniowski 

Okres realizacji: 2022-2024

Finansowanie: 24 480 PLN

Streszczenie projektu:  Projekt ma charakter naukowo-dydaktyczny, a jego celem jest podniesienie jakości działalności Koła poprzez realizację nowatorskich badań w obszarze prawa konstytucyjnego i podniesienie kompetencji członków Koła. W warstwie naukowej planowane działania projektowe obejmują przeprowadzenie badań przez studencki zespół złożony z członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ i promocję uzyskanych wyników. Badania zostaną poświęcone problematyce pominięć prawodawczych, a ich głównym celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak powinien reagować sąd w razie identyfikacji pominięcia prawodawczego. Promocja wyników tych badań obejmie wydanie recenzowanej monografii naukowej i organizację konferencji. W warstwie dydaktycznej projekt zakłada nabycie lub podniesienie przez członków Koła kompetencji miękkich niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz promowania ich wyników. W tym zakresie planowane działania projektowe obejmują organizację i uczestnictwo członków Koła w cyklu szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce planowania, realizowania oraz rozpowszechniania wyników badań naukowych.

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ zaprasza studentów prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ do udziału w projekcie pn. „Pominięcia prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa” realizowanego w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” (edycja II).

Informacje o projekcie są dostępne pod adresem: konstytucyjne.wpia.uj.edu.pl/pominiecia

Wymagania:

  1. zainteresowanie prawem konstytucyjnym w obszarach związanych z tematyką projektu;
  2. gotowość do pracy w zespole, rzetelność oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań;
  3. doświadczenie pracy naukowej poświadczone czynnym udziałem w konferencji naukowej lub publikacją naukową lub udziałem w innym projekcie badawczym.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach zespołu badawczego prosimy o mailowe przesłanie na adres: p.jablonska@student.uj.edu.pl (tytuł maila: „SKN - zgłoszenie”) w terminie do 20 maja 2022 r.:

  1. CV z uwzględnieniem form dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych;
  2. listu motywacyjnego;
  3. zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz w do pobrania pod tym linkiem).

 

Szczegółowe informacje: p.jablonska@student.uj.edu.pl

Końcowe wyniki projektu zostały opublikowane w monografii autorstwa członków zespołu badawczego: Pominięcia prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa, red. P. Jabłońska, Kraków 2023.

Praca jest w otwartym dostępie pod linkiem: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/324864/adamowski_et-al_pominiecia_prawodawcze_w_procesie_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y