Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XVIII Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnych: „Ochrona konstytucyjnych wolności i praw. Teoria i praktyka ostatnich 25 lat”

Najważniejsze informacje

Organizatorzy: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UJ

Data: 27 i 28 maja 2022 roku

Miejsce: Kraków, ul. Bracka 12, Pałac Larischa, Sala Audytoryjna oraz platforma Webex

Program – do pobrania

Rejestracja uczestników biernych (udział jest bezpłatny): Formularz: https://forms.office.com/r/UZG6JWhvvb

O Zjeździe

Jako organizatorzy kolejnego, już osiemnastego, Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego uznaliśmy, że po dwudziestu pięciu latach od uchwalenia Konstytucji warto sformułować pytania o założenia, jakie towarzyszyły pracom nad Konstytucją w jej zakresie dotyczącym praw i wolności, sposób ich realizacji oraz o nowe wyzwania dla systemu ochrony praw człowieka w Polsce. W związku z tym jako główny cel XVIII Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego wskazujemy stworzenie przestrzeni do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te pytania. 

Program Konferencji

Program do pobrania.

Patronat honorowy

Zjazd Patronatem Honorowym objęli:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ,
 • Naczelna Rada Adwokacka,
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie,
 • Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych,
 • Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego,
 • Przegląd Konstytucyjny.

Wsparcie

Zjazd nie mógłby odbyć się bez wsparcia finansowego, którego udzielili:

 • Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ,
 • Rada Kół Naukowych UJ,
 • Fundacja „Bratniak”,
 • Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych SPCG w Krakowie.

Patronat medialny

Zjazd patronatem medialnym objął portal Konstytucyjny.pl

Komitet Organizacyjny XVIII Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

Paulina Jabłońska, Karolina Kaliszewska, Łukasz Korzeniowski, Paweł Daroszewski, Kinga Liszka, Mateusz Staszel, Adrian Trojanowski oraz Prof. dr hab. Piotr Tuleja – opiekun naukowy

Rada Naukowa

 • prof. dr hab. Piotr Tuleja
 • prof. dr hab. Witold Płowiec
 • prof. dr hab.  Monika Florczak-Wątor
 • dr Agata Niżnik-Mucha
 • dr Władysław Jóźwicki
 • dr Adam Ploszka