Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek

Prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek

k.wojtyczek@uj.edu.pl

Krzysztof Wojtyczek jest profesorem zwyczajnym nauk prawnych, sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1998 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2009 r. – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2000 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Dziekana do spraw Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 marca 2015 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych

Od 2006 r. jest członkiem Europejskiej Rady Naukowej, instytucji pełniącej m.in. funkcje rady naukowej Europejskiej Organizacji Prawa Publicznego, z siedzibą w Atenach. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, Association française de droit constitutionnel, Societas Humboldtiana Polonorum oraz Stowarzyszenia Henri Capitant Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej.

Był stypendystą amerykańskiego programu Fulbrighta oraz niemieckiej Fundacji im. A. von Humboldta. Prowadził wykłady jako profesor wizytujący na różnych uniwersytetach zagranicznych.

Znajomość języków obcych:

francuski, angielski, niemiecki

Zainteresowania naukowe:

  • globalizacja a prawo publiczne
  • konstytucyjne aspekty integracji regionalnej
  • prawa człowieka
  • prawo konstytucyjne porównawcze
  • prawo konstytucyjne V Republiki
  • sądownictwo konstytucyjne
  • teoria prawa a prawo konstytucyjne
  • metodologia prawa konstytucyjnego

Publikacje w Repozytorium UJ

Krzysztof Wojtyczek is a professor at the Department of Constitutional Law. He studied law at the Jagiellonian University. He got the doctoral degree in law in 1998 and the “habilitation” degree in legal sciences in 2009. He was appointed Director of the School of French Law in 2000 and acting Director of the Centre for the Coordination of the Schools of Foreign law in 2010.

Krzysztof Wojtyczek has been a member of the European Scientific Council (the scientific council of the European Public Law Organization) since 2006. He is also a member of the Polish association of Constitutional Law, Association française de droit constitutionnel, Societas Humboldtiana Polonorum oraz Association of the Friends of the French Legal Culture (Association Henri Capitant). He was a Fulbright grantee at the George Washington University in Washington, D.C., and a visiting Humboldt Scholar at the University of Göttingen in Germany. He has lectured as visiting professor at different foreign universities.