Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody i wyróżnienia

2014
 

Nagroda dla dr Agaty Niżnik-Muchy za najlepszą rozprawę doktorską

Z radością informujemy, że rozprawa doktorska Pani dr Agaty Niżnik-Muchy pt. "Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela jako jeden z warunków ich ograniczania na gruncie Konstytucji RP" zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego organizowanym przez Komitet Redakcyjny "Przeglądu Sejmowego" w porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu RP. Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym

Dużym sukcesem zakończył się udział studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym, który odbył się 12 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie w Białystoku. W konkursie tym wzięli udział studenci reprezentujący różne ośrodki akademickie, a wśród nich sześciu studentów UJ wyłonionych w eliminacjach wydziałowych zorganizowanych przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UJ. Konkurs składał się z dwóch etapów, z ktorych pierwszy (test) obejmował ogólną wiedzę z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego, a drugi (etap ustny) - wymagał wykazania się wiedzą na temat prawa wyborczego. Zwycięzcą konkursu został student UJ Pan Michał Wnuk, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z pierwszego i drugiego etapu. Wśród laureatów konkursu znaleźli się również Pani Katarzyna Kos (studentka UJ), która zajęła IV miejsce oraz Pan Adrian Szmajdziński (student UJ), który uplasował się na VIII pozycji. Prace pisemne pozostałych reprezentantów Wydziału Prawa i Administracji UJ, tj. Pani Magdaleny Szymczak, Pani Katarzyny Martynowskiej oraz Pana Bartosza Stępnia, również zostały wysoko ocenione. Serdecznie gratulujemy!

II Konstytucyjny Turniej Sądowy

Drużyna studentów WPiA UJ w składzie Pani Katarzyna Kos, Pani Anna Maj i Pan Marcin Malecko zdobyła Nagrodę za Najlepsze Pismo w Turnieju Sądowym Konstytucyjnych Praw i Wolności organizowanym po raz drugi przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Do turnieju przystąpiło 45 drużyn studenckich z 15 uczelni oraz 29 drużyn aplikanckich z 10 rad adwokackich. Uczestnicy turnieju podzieleni na dwie ligi (studencką i aplikancką) zmagali się z problemem zgodnosci z Konstytucją RP fikcyjnej ustawy wprowadzającej obowiązek wyposażenia każdego samochodu lub motocykla w elektroniczne urządzenie, które automatycznie donosi odpowiednim organom przekroczenie przez kierującego pojazdem dozwolonej prędkości. Turniejowa symulacja postępowania przed TK przebiegała w dwóch etapach. W ramach etapu pisemnego uczestnicy Turnieju przygotowywali wniosek do TK kwestionujący przyjęte rozwiązania ustawowe oraz odpowiedź na wniosek sporządzony przez inną uczestniczącą w Turnieju drużynę. W ramach etapu ustnego uczestnicy Turnieju wcielali się w rolę uczestników postępowania przed TK. Etap ustny odbywał się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a finał miał miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. Drużyna studentów WPiA UJ, której opiekunem była dr Monika Florczak-Wątor, uzyskała największą liczbę punktów w ramach ligi studenckiej za przygotowany wniosek do TK i tym samym zdobyła Nagrodę za Najlepsze Pismo w Turnieju. Ponadto drużyna ta jako jedna z 8 drużyn studenckich zakwalifikowała się do etapu ustnego w Warszawie. Etap ustny wygrała drużyna studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Finał oraz wręcznie nagród miały miejsce 31 maja 2014 r. w Trybunale Konstytucyjnym.

 

2013
 

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym

Trzech studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Pan Jan Ząbczyk, Pan Jakub Grygutis oraz Pan Adrian Szmajdziński zostało laureatami IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym, który odbył się 28 V 2013 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pan Jan Ząbczyk zajął 2 miejsce, Pan Jakub Grygutis - 5 miejsce, zaś Pan Adrian Szmajdziński - 10 miejsce. W konkursie tym UJ reprezentowali również Pani Marta Samborska i Pan Michał Wnuk. Studenci UJ do konkursu przygotowywali się m.in. przez udział w wykładzie i ćwiczeniach z prawa konstytucyjnego prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ oraz udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez dr Monikę Florczak-Wątor. 

  
2012
 

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym

Student pierwszego roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ Pan Jacek Czaja zwyciężył w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym, który odbył się w dniu 1 czerwca 2012 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Honorowy nad nim patronat objęli Prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. W rywalizacji wzięli udział studenci z większości wydziałów prawa publicznych uczelni w Polsce. Konkurs składał się z etapu pisemnego (testu) oraz ustnego (odpowiedzi na wylosowane pytania). Zdobywca pierwszego miejsca Pan Jacek Czaja uzyskał najwyższą liczbę punktów podczas rundy pisemnej oraz został wysoko oceniony przez komisję konkursową w trakcie etapu ustnego. Zwycięzca rywalizacji, oprócz nagród rzeczowych, odebrał adres gratulacyjny wystosowany przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Na zaproszenie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza odbywał będzie również praktyki w Kancelarii Senatu RP. Wyróżnienie w konkursie zdobyła studentka pierwszego roku prawa UJ Pani Magdalena Latacz. Prace pozostałych uczestników rywalizacji, którzy reprezentowali Wydział Prawa i Administracji UJ, czyli Pani Zuzanny Jęcek oraz Panów Aleksandra Dudka, Kacpra Nowaka, Adriana Szmajdzińskiego, zyskały również wysoką notę. Studenci do konkursu przygotowywali się m.in. przez udział w wykładzie i ćwiczeniach z prawa konstytucyjnego prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ oraz udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez dr Krzysztofa Kozłowskiego.

  
2011
 

Konkurs "Przeglądu Sejmowego" na najlepszą rozprawę habilitacyjną

Rozprawa habilitacyjna dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, prof. UJ, pt. "Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym" zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa konstytucyjnego ogłoszonym w 2011 r. przez Komitet Redakcyjny "Przeglądu Sejmowego" oraz Kancelarię Sejmu RP.