Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

m.florczak-wator@uj.edu.pl

Monika Florczak-Wątor jest profesorem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ, kierowniczką Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ oraz kierowniczką Programu Interdyscyplinarnego "Society of the Future" w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Jest również Zastępczynią Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauki, Rzeczniczką Dyscyplinarną UJ ds. Nauczycieli Akademickich, członkinią Rady Dyscypliny Nauki Prawne oraz kuratorką Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2001, dyplom z wyróżnieniem) oraz studia politologiczne ze specjalizacją stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2002, dyplom z wyróżnieniem), a także studia podyplomowe dla tłumaczy tekstów specjalistycznych w zakresie języka angielskiego na Wydziale Filologicznym UJ i studia podyplomowe z języka czeskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiowała również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Katolickiego w Leuven w Belgii (program Erasmus), Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (kursy prawa UE w ramach Akademii Prawa Europejskiego) oraz Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (kursy prawa międzynarodowego publicznego). Jest również absolwentką pierwszej edycji Akademii  Managera Programu Ramowego Horyzont Europa organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych

Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2005 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne”. Praca ta zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Przeglądu Sejmowego” na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z 23 marca 2015 r. w oparciu o dorobek naukowy i monografię pt. „Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych”. Postanowieniem z 27 lipca 2021 r. Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk społecznych.

Pięciokrotnie otrzymała nagrodę JM Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej oraz pięciokrotnie nagrodę JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej przyznawaną w oparciu o wysokie wyniki ankiet studenckich. Odbyła staże naukowe w USA (Catholic University of America), we Włoszech (Tarello Institute for Legal Philosophy), w Czechach (Masaryk University), Francji (Europejski Trybunał Praw Człowieka) i Szwajcarii (Universität Bern). Wykładała na uniwersytetach zagranicznych, m.in. w Czechach (University of West Bohemia), Słowenii (University of Ljubljana, University of Maribor) i na Litwie (Vilnius University). Była również wykładowczynią Central European University w ramach programu Invisible University For Ukraine. Wygłaszała referaty na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Prof. M. Florczak-Wątor kierowała wieloma projektami badawczymi realizowanymi we współpracy międzynarodowej, w tym pięcioma projektami finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanymi w konkursach OPUS (dwukrotnie), SONATA BIS oraz PRELUDIUM BIS (dwukrotnie), dwoma projektami finansowanymi ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz dwoma projektami finansowanymi ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Uczestniczyła również w projektach międzynarodowych koordynowanych przez uniwersytety zagraniczne, w tym była liderką zespołu polskiego w projekcie finansowanym z Funduszu Wyszehradzkiego. Wielokrotnie była członkinią zespołów eksperckich i recenzentką wniosków grantowych m.in. Komisji Europejskiej, Austriackiego Funduszu na rzecz Nauki, Narodowego Centrum Nauki,  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierowała również międzynarodową grupą badawczą CEE Heritage Research Group oraz projektami finansowanymi ze środków IDUJ realizowanymi z udziałem studentów UJ. Obecnie jest liderką międzynarodowego zespołu badawczego "Rule of Law and the Future of European Democracy" w ramach Projektu Flagowego "Future Democracy Lab", który afiliowany jest przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych oraz redaktorką kilkunastu prac zbiorowych, w tym trzech monografii wydanych w renomowanym wydawnictwie Routledge.

W latach 2002-2005 prof. M. Florczak-Wątor odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Jest radcą prawnym i mediatorką, członkinią Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz członkinią Zespołu ds. Ustroju Państwa i Wymiaru Sprawiedliwości w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych. Jest również członkinią wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego PAN, Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Jest również członkinią European Group of Public Law pełniącej m.in. funkcję rady naukowej European Public Law Organisation z siedzibą w Atenach oraz członkinią International Faculty of the European Law and Governance School z siedzibą w Atenach, a także członkinią Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego oraz Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego. Jest współzałożycielką Central and Eastern European Chapter of the International Society of Public Law (ICON-S), współzałożycielką Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce oraz pomysłodawczynią i koordynatorką Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Jest członkinią komitetu redakcyjnego czasopisma „Przegląd Konstytucyjny”, zasiadała również w komitetach redakcyjnych czasopism „Palestra” i „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego”. W latach 2004-2017 pracowała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej informacji na temat niektórych projektów badawczych, którymi kierowała prof. Monika Florczak-Wątor można znaleźć na stronach:

Publikacje w Repozytorium UJ

Profil na Academia-net.org