Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz 65 urodzin Prof. Pawła Sarneckiego

W dniu 25 lutego 2005 r., w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa, z udziałem władz dziekańskich, miała miejsce uroczystość obchodów jubileuszu 65 urodzin Profesora Pawła Sarneckiego. W czasie uroczystości Profesor otrzymał z rąk swoich uczniów i przyjaciół księgę jubileuszową zawierającą ofiarowane Jubilatowi prace.

 

 

"Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego" - okładka "Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego".

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2004


Spis treści:

Wykaz skrótów

Od autorów

Paweł Sarnecki - Sylwetka

Marian Grzybowski - Zasada rządów parlamentarnych w szwedzkich aktach konstytucyjnych

Piotr Czarny - Zjawisko przeciążenia sądów konstytucyjnych (na przykładzie Niemiec i Polski)

Monika Florczak-Wątor - Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustaw

Marcin Krzemiński - Kontrola konstytucyjności celów i działalności partii politycznych w Polsce

Sebastian Kubas - Judicial review - geneza i rozwój

Andrzej Kulig - O niektórych aspektach działalności prawotwórczej o charakterze wykonawczym Rady Ministrów

Bogumił Naleziński - Przedmiot skargi konstytucyjnej w Polsce - wybrane problemy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Anna Surówka - Prawo do ochrony zdrowia w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Piotr Tuleja - Prawo sędziowskie z perspektywy konstytucyjnej

Krzysztof Wojtyczek - Zakres stosowania Konstytucji RP w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

 

Zobacz galerię zdjęć