Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Piotr Czarny

Dr Piotr Czarny

piotrek.czarny@uj.edu.pl

Dr Piotr Czarny - starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ (1990). W latach 1987-88 pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa. Studiował również na Uniwersytecie w Bonn (1991-1992, 1994-95) i w tym czasie odbył czteromiesięczną praktykę w Kancelarii Bundestagu. W latach 1990-1993 odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał w 1997 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Bundesrat jako szczególna instytucja niemieckiego federalizmu” (promotor - prof. dr hab. P. Sarnecki). W latach 1997-2006 był asystentem Wiceprezesa TK prof. A. Mączyńskiego. W 1998 r. otrzymał przyznane przez Fundację A. von Humboldta stypendium im. Prezydenta Niemiec R. Herzoga, związane z dziesięciomiesięcznym stażem naukowym na Uniwersytecie w Getyndze (opiekun – prof. dr hab. Ch. Starck). Od 2006 r. jest (obecnie niewykonującym zawodu) radcą prawnym. Od 2008 r. jest zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych. W latach 2011, 2012, 2014 i 2018 był wykładowcą w Szkole Letniej Porównawczego Prawa Konstytucyjnego DIKAIOSYNE w Pradze, Budapeszcie i Astanie. Zasiada w komitetach redakcyjnych (radach programowych) czasopism: Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych i Przegląd Prawa Konstytucyjnego. Jest stałym recenzentem w Przeglądzie Sejmowym i Przeglądzie Prawniczym TBSP UJ. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych programach badawczych (m.in. Specyfika prawotwórstwa sądu konstytucyjnego i jego granice – kierownik: prof. dr hab.. M. Florczak-Wątor (UJ) i Verfassungsgerichte und Obergerichte in Mitteleuropa – kierownicy: prof. dr hab. H. Küpper i prof. dr. A. Vincze (Institut für Ostrecht München). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Societas Humboldtiana Polonorum.

Nauczanie:

Prawo konstytucyjne

Znajomość języków obcych:

niemiecki, angielski

Zainteresowania naukowe:

  • Prawo parlamentarne
  • Sądownictwo konstytucyjne
  • Ustrój polityczny Niemiec i Austrii
  • Wybrane konstytucyjne prawa i wolności jednostki
  • Samorząd terytorialny
  • Konstytucyjno-prawne aspekty integracji europejskiej

Publikacje w Repozytorium UJ