Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Marcin Krzemiński

Dr Marcin Krzemiński

marcin.krzeminski@uj.edu.pl

Dr Marcin Krzemiński w latach 1997-2000 r. uczestniczył w seminariach i proseminariach z prawa konstytucyjnego prowadzonych przez Prof. Pawła Sarneckiego. Od 1999 r. przewodniczył Sekcji Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie dwukrotnie był prezesem tego Towarzystwa. W roku 2001 studiował prawo konstytucyjne i prawa człowieka na Uniwersytecie w Awinionie i Kraju Vaucluse (Francja), gdzie zebrał materiały do pracy magisterskiej napisanej i obronionej pod kierunkiem Prof. Pawła Sarneckiego p.t. „Rola Rady Konstytucyjnej w zabezpieczeniu rozgraniczenia kompetencji naczelnych organów władz państwowych we Francji”.

W latach 2002-2007 odbył studia doktoranckie pod opieką Prof. Pawła Sarneckiego. W latach 2002-2015 uczestniczył w pracach naukowych katedr: Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, oraz Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego od 2016 r. 

W roku 2005 r. jako laureat konkursu Ambasady Francji na projekt badawczy, odbył staż badawczy w ramach stypendium Rządu Francuskiego na Uniwersytecie w Nantes, pod opieką prof. Thibaut de Berrangera. W roku 2006 r. ponownie został laureatem konkursu – tym razem w konkursie w ramach Szkoły Prawa Francuskiego UJ – czego efektem był miesięczny staż badawczy na Uniwersytecie w Orleanie.

Odbył także staże badawcze w Hiszpanii (Uniwersytet w Alicante, 2017) i w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (2019).

Rozprawę doktorską poświęconą instytucji premiera w V Republice Francuskiej przygotował pod kierunkiem najpierw prof. Pawła Sarneckiego, a następnie, dr hab. Moniki Florczak-Wątor i obronił na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 2016 r.

W latach 2016-2021 był członkiem zespołu badawczego kierowanego przez dr hab. Andrzeja Grabowskiego prowadzącego badania w ramach projektu „Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa”.

Pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku związanym z tworzeniem aktów prawa miejscowego i nadzorem prawnym, a także wchodził w skład zespołu prawników-weryfikatorów tłumaczeń orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, opracowywanych na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej.

W latach 2002-2005 odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Od 2006 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Znajomość języków:

  • angielski
  • czeski
  • francuski

Zainteresowania naukowe:

  • Ustroje państw frankofońskich
  • Argumentacja konstytucyjna w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej

Publikacje w Repozytorium UJ