Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Krzysztof Kozłowski

Dr Krzysztof Kozłowski

krzys.kozlowski@uj.edu.pl

Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zakończoną egzaminem sędziowskim. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy "Prawo łaski Prezydenta RP", przygotowanej pod kierownictwem prof. dra hab. Piotra Tulei. Reprezentował Rzeczpospolitą w pracach Komitetu Doradców Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady Europy w Strasburgu. Pełnił funkcje kierownicze w administracji rządowej, posiada tytuł zawodowy adwokata, a obecnie wypełnia obowiązki menadżerskie.

Znajomość języków:

  • angielski

  • niemiecki

Zainteresowania naukowe:

  • aksjologia konstytucyjna

  • państwo prawne

  • władza sądownicza

  • obrót prawno–międzynarodowy

  • ustrój USA

Publikacje w Repozytorium UJ