Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Agata Niżnik-Mucha

Dr Agata Niżnik-Mucha

agata.niznik-mucha@uj.edu.pl

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2012 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela jako jeden z warunków ich ograniczania na gruncie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku” napisanej pod kierunkiem Prof. dra hab. Pawła Sarneckiego. Praca zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego organizowanym przez Komitet Redakcyjny "Przeglądu Sejmowego" w porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu RP. W latach 2011-2015 była pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Od 2013 r. jest asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ.

Nauczane przedmioty:

Prawo konstytucyjne – ćwiczenia

Znajomość języków obcych:

angielski

Zainteresowania naukowe:

  • Prawa człowieka
  • Aksjologia prawa
  • Prawo medyczne
  • Problematyka źródeł prawa

Publikacje w Repozytorium UJ