Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki części testowej egzaminu z prawa konstytucyjnego, przeprowadzonego w dniu 2 września 2023 r.

Pod tym linkiem zamieszczamy pozytywne wyniki części testowej egzaminu z prawa konstytucyjnego, przeprowadzonego w dniu 2 września br. (dostępne po zalogowaniu się kontem uniwersyteckim).

Oceny niedostateczne zostały wpisane do USOS.

Oceny z części opisowej będą wpisywane do USOS w dniach od 5 do 6 września br.

Po zalogowaniu się kontem uniwersyteckim, pod tym linkiem można pobrać plik ze skanami arkuszy testowych (klucz znajduje się na pierwszej i drugiej stronie - odpowiednio dla każdej z zestawów).

Osoby obecne na egzaminie, którym wpisane zostało NZAL lub które na podstawie skanu arkusza testowego uznały, że skaner błędnie przydzielił liczbę punktów - mogą zgłosić się do p. dr Agaty Niżnik-Muchy, agata.niznik-mucha@uj.edu.pl, w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej najpóźniej do dnia 5 września br. Należy w tym celu podać numer strony z pliku PDF, na której znajduje się skan kwestionowanego arkusza testowego, oraz wyliczoną samodzielnie punktację z testu.

Wgląd do ocenionych prac z części pisemnej możliwy będzie na dyżurach egzaminatorów (tj. osoby, która wpisała ocenę). Terminy dyżurów zostaną podane w osobnym ogłoszeniu. Wgląd do prac nieocenianych (tj. osób, które nie otrzymały oceny pozytywnej z testu) będzie możliwy na dyżurze dr Katarzyny Kos podanym w w/w ogłoszeniu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Konstytucyjny logo
CISK logo
 
KNPK TBSP UJ logo
 
MAPO logo