Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki części testowej egzaminu z prawa konstytucyjnego, przeprowadzonego w dniu 29 czerwca 2023 r.

Pod tym linkiem zamieszczamy pozytywne wyniki części testowej egzaminu z prawa konstytucyjnego, przeprowadzonego w dniu 29 czerwca br. (dostępne po zalogowaniu się kontem uniwersyteckim).

Oceny niedostateczne zostały wpisane do USOS.

Oceny z części opisowej będą wpisywane do USOS w dniach od 8 do 10 lipca br.

Po zalogowaniu się kontem uniwersyteckim, pod tym linkiem można pobrać plik ze skanami arkuszy testowych (klucz znajduje się na pierwszej stronie).

Osoby obecne na egzaminie, którym wpisane zostało NZAL lub które na podstawie skanu arkusza testowego uznały, że skaner błędnie przydzielił liczbę punktów - mogą zgłosić się do p. dr Agaty Niżnik-Muchy, agata.niznik-mucha@uj.edu.pl, w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej najpóźniej do dnia 4 lipca br. Należy w tym celu podać numer strony z pliku PDF, na której znajduje się skan kwestionowanego arkusza testowego, oraz wyliczoną samodzielnie punktację z testu.

Wgląd do ocenionych prac z części pisemnej możliwy będzie na dyżurach egzaminatorów (tj. osoby, która wpisała ocenę). Terminy dyżurów zostaną podane w osobnym ogłoszeniu. Wgląd do prac nieocenianych (tj. osób, które nie otrzymały oceny pozytywnej z testu) będzie możliwy na dyżurze dr Marcina Krzemińskiego podanym w w/w ogłoszeniu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Konstytucyjny logo
CISK logo
 
KNPK TBSP UJ logo
 
MAPO logo