Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu III etapu Konkursu Przedmiotowego z Prawa Konstytucyjnego

 

  1. Finaliści odpowiadają na dwa pytania otwarte mieszczące się w zakresie tematu finału. Na udzielenie odpowiedzi na każde z dwóch pytań finaliście przysługują trzy minuty.
  2. Pierwszy finalista losuje pytanie i otrzymuje trzy minuty na przygotowanie odpowiedzi ustnej. Następni finaliści losują pytanie kolejno w trakcie udzielania odpowiedzi ustnej przez poprzednika i w tym czasie przygotowują się do ustnej odpowiedzi.
  3. Losowania i odpowiedzi ustne odbywają się w dwóch turach.
  4. Członkowie Komisji Konkursowej oceniają każdą z udzielonych przez finalistę odpowiedzi posługując się skalą punktów 1-5.

 

ZASADY DOTYCZĄCE TRZECIEGO ETAPU KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

(wyciąg z Regulaminu konkursu)

(…)

 § 10. 1. Trzeci etap (finał) konkursu odbywa się w formie egzaminu ustnego, składanego przed pracownikami naukowo – dydaktycznymi Katedry.

2. Finał konkursu może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym środków komunikacji na odległość (finał online).

3. Temat trzeciego etapu konkursu zostaje ogłoszony najpóźniej wraz z ogłoszeniem wyników pierwszego etapu.

4. Uczestnicy trzeciego etapu konkursu uzyskują tytuł finalisty konkursu.

5. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 9 trzeci etap konkursu polega na ustnym rozwiązaniu kazusu.

6. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 5.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 czas trwania trzeciego etapu wynosi 30 minut.

§ 11. 1. Na podstawie wyników trzeciego etapu konkursu Katedra wskazuje zwycięzcę konkursu oraz zdobywców drugiego i trzeciego miejsca.

2. Na podstawie wyników trzeciego etapu konkursu Katedra może podwyższyć ocenę uzyskaną przez finalistę w drugim etapie.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Konstytucyjny logo
CISK logo
 
KNPK TBSP UJ logo
 
MAPO logo