Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego 2023

65. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego
Krynica 14 - 16 września 2023 r.

PROGRAM

14 września

 • 17.30 wyjazd autokarami na grill

15 września

 • 9.30-9.45: Otwarcie Zjazdu

Sesja I. Wpływ prawa europejskiego na polskie prawo konstytucyjne

Moderator: Prof. dr hab. Marian Grzybowski, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 • 9.45-10.05 Prof. dr hab. Jan Wawrzyniak, Akademia Leona Koźmińskiego, Prawo europejskie a tożsamość Konstytucji RP
 • 10.05-10.25 Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, Wykonywanie zobowiązań wynikających dla Polski z prawa europejskiego a Konstytucja RP
 • 10.25-10.45 Dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Czy w relacjach wzajemnych Polski i UE jest przestrzeń ustrojowa na demokrację partycypacyjną?
 • 10.45-11.05 Dr hab. Maciej Taborowski, prof. INP PAN, INP Polskiej Akademii Nauk, Sądy krajowe wobec orzecznictwa TK naruszającego prawo UE
 • 11.05-11.25 Przerwa kawowa
 • 11.25-12.25 Dyskusja
 • 12.30-13.30 Lunch

Sesja II. Ustrój Unii Europejskiej

Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Szmyt, Gdańska Szkoła Wyższa

 • 13.45-14.05 Prof. dr hab. Jan Barcz, członek Team Europe i Konferencji Ambasadorów RP, Kierunki reformy ustrojowej Unii Europejskiej
 • 14.05-14.25 Dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Konstytucjonalizacja stabilności finansowej: Nowe odpowiedzi na stare pytania
 • 14.25-14.45 Dr Władysław Jóźwicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kolizje pomiędzy unijnymi a krajowymi standardami ochrony praw podstawowych a budowa sekwencyjnej relacji pomiędzy TSUE a sądami konstytucyjnymi państw członkowskich
 • 14.45-15.00 Przerwa kawowa
 • 15.00-16.00 Dyskusja
 • 16.30-17.30 Zebranie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
 • 17.30-18.30 Zebranie Kierowników Katedr
 • 19.00 Uroczysta kolacja

16 września

Sesja III. Europejski system ochrony praw człowieka

Moderator: Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Łódzki

 • 9.30-9.50 Dr Marcin Szwed, Uniwersytet Warszawski, Europejski Trybunał Praw Człowieka jako europejski sąd konstytucyjny
 • 9.50-10.10 Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prawo do sądu w świetle najnowszego orzecznictwa sądów europejskich
 • 10.10-10.30 Dr hab. Anna Śledzińska-Simon, Uniwersytet Wrocławski, Gwarancje dostępu do aborcji w Karcie Praw Podstawowych UE
 • 10.30-11.30 Dyskusja
 • 11.30-11.45 Zamknięcie Zjazdu

Link do formularza rejestracyjnego: https꞉//forms.office.com/e/wdXcNdyWUY

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktur, prosimy o przesłanie takiej informacji wraz z dowodem uiszczenia opłaty konferencyjnej na adres: kpup@uj.edu.pl

Zameldowanie w hotelu będzie możliwe od czwartku 14 września 2023 r. od godziny 15.00.