Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Zasady odpowiedzialności rządu przed parlamentem i sytuacja prawna rządu po uchwaleniu wotum nieufności na Słowacji" - zaproszenia na zebranie katedry 18.04.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na zebranie Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ na którym wykład gościnny wygłosi mgr. Vincent Bujňák, PhD. z Wydziału Prawa na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, pod tytułem "Zasady odpowiedzialności rządu przed parlamentem i sytuacja prawna rządu po uchwaleniu wotum nieufności na Słowacji" (Principles of the government's accountability to parliament and the legal position of the government after the passing of a vote of no confidence in Slovakia).

Zebranie odbędzie się w dniu 18 IV 2023 r. o godz. 17.15 w siedzibie Katedry przy ul. Brackiej 12 w Krakowie, pok. 105. Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim, dyskusja odbędzie się w językach polskim i angielskim.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Konstytucyjny logo
CISK logo
 
KNPK TBSP UJ logo
 
MAPO logo