Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt zmian w ustawach sądowych – przywracanie praworządności czy gra pozorów? - Wspólne zebranie Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ i Katedry Prawa Karnego UJ 19.12.2022 r.

Zapraszamy na wspólne zebranie Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ i Katedry Prawa Karnego UJ

pt. Projekt zmian w ustawach sądowych – przywracanie praworządności czy gra pozorów?

Dyskusja z udziałem:

prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak (UŁ)

prof. dr hab. Ewa Łętowska (PAN)

prof. dr hab. Marta Romańska (UJ)

SSN Stanisław Zabłocki

dr Marcin Szwed (UW)

prof. dr hab. Andrzej Sakowicz (UwB)

prowadzenie:    prof. dr hab. Piotr Tuleja (UJ), prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel (UJ)

Termin: poniedziałek,  19 grudnia 2022 r., godz. 18.00 – zebranie będzie można oglądać tutaj:

 

Przedmiotem zebrania będzie projekt zmiany ustaw sądowych, mający w zamiarze jego pomysłodawców, doprowadzić do spełnienia wymagań Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w zakresie przywrócenia praworządności w Polsce.

Czy rzeczywiście projekt ten jest krokiem w kierunku przywracania praworządności czy też kolejną grą pozorów?

Projekt zmian ustaw sądowych przewiduje, że Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) będzie orzekał w sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych, wojskowych i Sądu Najwyższego a nadto badał, czy sędziowie ci orzekając w sprawach cywilnych i karnych spełniają wymogi bezstronności i niezależności.

Czy taki projekt jest zgodny z Konstytucją RP?

Czy można bez ograniczeń zmieniać i rozszerzać zakres spraw, w których orzeka Naczelny Sąd Administracyjny, choć nie przewiduje tego Konstytucja RP? 

Jakie znaczenie mają przepisy konstytucyjne określające zakres kompetencji danego organu? Czy NSA może orzekać w sprawach karnych lub dymisjonować ministrów?

W jaki sposób i w jakim trybie NSA miałby orzekać w sprawach dyscyplinarnych?

Czy projekt ustawy rzeczywiście spełnia wymagania zawarte w KPO?

Czemu orzekanie w sprawach dyscyplinarnych sędziów przez obecną Izbę Odpowiedzialności Zawodowej SN jest niezgodne z wymaganiami KPO, ale nie dotyczy to orzekania w sprawach lekarzy, prokuratorów czy adwokatów?

Czy orzekanie przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach wskazanych w projekcie spełni wymagania niezależności i bezstronności (apolityczności) wynikające z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Link do projektu: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/01D9080E932C6D8FC1258917007C8A15/%24File/2870.pdf

Link do KPO (str. 346-352): https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/109762/KPO.pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Konstytucyjny logo
CISK logo
 
KNPK TBSP UJ logo
 
MAPO logo