Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki części testowej egzaminu z prawa konstytucyjnego, przeprowadzonego w dniu 10 września 2022 r.

Pod tym linkiem zamieszczamy pozytywne wyniki części testowej egzaminu przedterminowego z prawa konstytucyjnego, przeprowadzonego w dniu 10 września br. (dostępne po zalogowaniu się kontem uniwersyteckim).

Oceny niedostateczne zostały wpisane do USOS.

Oceny z części opisowej będą wpisywane do USOS w dniach od 14 do 15 września br.

Wgląd do ocenionych prac z części pisemnej możliwy będzie na dyżurach egzaminatorów (tj. osoby, która wpisała ocenę → Dyżury). Wgląd do prac nieocenianych (tj. osób, które nie otrzymały oceny pozytywnej z testu) będzie możliwy na dyżurze dr Marcina Krzemińskiego w dniu 15 września br, o godz. 13.00.

Po zalogowaniu się kontem uniwersyteckim, pod tym linkiem można pobrać plik ze skanami arkuszy testowych (klucz znajduje się na pierwszej stronie).

Osoby obecne na egzaminie, którym wpisane zostało NZAL, mogą zgłosić się do p. dr Agaty Niżnik-Muchy, agata.niznik-mucha@uj.edu.pl, w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej najpóźniej do dnia 13 września br. Należy w tym celu podać numer strony z pliku PDF, na której znajduje się skan kwestionowanego arkusza testowego, oraz wyliczoną samodzielnie punktację z testu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Konstytucyjny logo
CISK logo
 
KNPK TBSP UJ logo
 
MAPO logo