Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc dla ukraińskich studentów w kontynuowaniu studiów

Szanowni Państwo,

Studentki i Studenci z Ukrainy,

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego deklarują Wam wszelką dostępną pomoc w pomyślnym kontynuowaniu studiów, w szczególności  w niezakłóconym uczestnictwie w zajęciach z przedmiotu „Prawo konstytucyjne”.

Przez cały semestr będziemy prowadzić zajęcia zdalne dla osób, które nie będą mogły w nich uczestniczyć w formie stacjonarnej. 

Dla Osób, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach w żadnej formie, zorganizujemy indywidualne zajęcia wyrównawcze, w wybranych  przez te Osoby terminach.

Wszystkie kolokwia i egzaminy możecie Państwo zaliczać w trybie indywidualnym, ustalając to uprzednio ze  mną lub z innymi pracownikami Katedry. W związku z tym nie obowiązują Państwa terminy i formy egzaminów wyznaczane dla pozostałych Studentów.  

Prosimy o sygnalizowanie potrzeby przesyłania Państwu  dodatkowych materiałów, potrzebnych do samodzielnego studiowania prawa konstytucyjnego.

Polskich studentów bardzo proszę o nawiązanie kontaktu z Koleżankami i Kolegami z Ukrainy, przekazywanie im wszelkich informacji i życzliwe wsparcie ich starań o pomyślne kontynuowanie  studiów. 

We wszelkich wskazanych tu sprawach możecie się państwo zwracać do mnie drogą elektroniczną (również na messenger na priv); podam mój numer telefonu dla ułatwienia kontaktu.

Kraków 2.03.2022 r.                                                                                      Piotr Tuleja

Pliki do pobrania
pdf
List prof. Tulei w formacie .pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Konstytucyjny logo
CISK logo
 
KNPK TBSP UJ logo
 
MAPO logo