Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

17.02.2022 - Zaproszenie na otwarte zebranie katedry - podsumowanie projektu pt. Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej

Zapraszamy na otwarte seminarium - prezentację końcowych wyników badań realizowanych przez studentów UJ - współpracowników CISK w ramach minigrantu "Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej", które odbędzie się on-line w dniu 17 lutego 2022 r. w godzinach 10.00 - 12.45.

Seminarium otwarte Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ

17.02.2022 (czwartek) godz. 10.00-13.00 (online)

 

10:00 – 10:10 Prof. dr hab. Piotr Tuleja, Otwarcie seminarium

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor, Prezentacja projektu badawczo- dydaktycznego „Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej”

Panel I. Filozoficzny, psychologiczny i socjologiczny wymiar tożsamości konstytucyjnej

Moderator: Dr Marcin Krzemiński

10:10 – 10:20 Krystyna Mokrzycka, Tożsamość konstytucyjna - monolit czy krajobraz inności?

10:20 – 10:30 Adam Demczuk, Tożsamość człowieka jako punkt wyjścia dla definiowania tożsamości konstytucyjnej

10:30 – 10:40 Kamil Zyzik, Transnarodowa tożsamość konstytucyjna w globalnym świecie. W kierunku realistycznej i krytycznej perspektywy analizy

10:40 – 10:50 Filip Oszczyk, Karolina Mardausz, Tożsamość konstytucyjna w perspektywie socjologicznej

10:50 – 11:15 Dyskusja

11:15 – 11:30 Przerwa

Panel II. Ustrojowy i dogmatyczny wymiar tożsamości konstytucyjnej

Moderator: Dr Agata Niżnik-Mucha

11:30 – 11:40 Bartosz Kielan, Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera normy niezmienialne? Rozważania w kontekście problemu tożsamości konstytucyjnej

11:40 – 11:50 Kacper Nowina-Konopka, Wpływ populistycznego konstytucjonalizmu na tożsamość konstytucyjną 11:50 – 12:00 Lena Helińska, Przydatność pojęcia tożsamości konstytucyjnej dla prawa międzynarodowego publicznego

12:00 – 12:10 Paulina Jabłońska, Margines oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Perspektywa ochrony tożsamości konstytucyjnej

12:10 – 12:45 Dyskusja

Prof. dr hab. Piotr Tuleja, Podsumowanie dyskusji i zamknięcie seminarium

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Konstytucyjny logo
CISK logo
 
KNPK TBSP UJ logo
 
MAPO logo