Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty dla studentów II-V r. w ramach projektu „Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej”

Zapraszamy studentów II-V roku na cykl pięciu warsztatów przygotowujących do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników. Warsztaty będą realizowane zdalnie w semestrze zimowym w ramach projektu „Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej” (MiniGrant POB Heritage). Tematyka warsztatów obejmuje takie zagadnienia jak: metodologia badań naukowych, prezentacja wyników badań, warsztat badawczy, struktura tekstu naukowego.

Termin zajęć: co drugi wtorek: 12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, godz. 16.45-18.15

Prowadzący: prof. Monika Florczak-Wątor, dr Marcin Krzemiński

Limit: 14 studentów

Liczba punktów ECTS: 2

Warunki zaliczenia:

  1. obecność na wszystkich warsztatach,
  2. przygotowanie krótkiego zadania pisemnego przed każdym warsztatem,
  3. przygotowanie na zakończenie warsztatów roboczej wersji krótkiego artykułu naukowego

Rejestracja: Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach wymaga przesłania krótkiego (max 1 strona) opisu pomysłu na artykuł naukowy poświęcony problematyce tożsamości konstytucyjnej na adres: m.florczak-wator@uj.edu.pl do dnia 19.09.201 r. W wypadku większej liczby zgłoszeń kwalifikacja na warsztaty nastąpi w oparciu o ocenę nadesłanych pomysłów. Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną dopisane do USOS przez Sekretariat Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ.

Zapraszamy!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Konstytucyjny logo
CISK logo
 
KNPK TBSP UJ logo
 
MAPO logo