Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Kos

dr Katarzyna Kos

katarzyna.kos@uj.edu.pl

Katarzyna Kos jest asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ. Przygotowała pracę doktorską pod opieką prof. Moniki Florczak-Wątor. W latach 2014-2016 była Przewodniczącą Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. W 2015 roku uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. W 2016 roku ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Jej praca magisterska napisana pod opieką prof. Moniki Florczak-Wątor pt. „Wtórna niekonstytucyjność prawa w Polsce” otrzymała I miejsce w VI edycji konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych w roku akademickim 2015/2016. Podczas studiów doktoranckich uczestniczyła w licznych projektach naukowych. Była m.in. kierownikiem zespołu w projekcie badawczym „(A)polityczność naruszeń procedury powołania sędziego a zaufanie społeczne do wymiaru sprawiedliwości – polskie i islandzkie problemy z niezależnym sądownictwem” (konkurs POB Society of the Future) oraz wykonawcą w międzynarodowych projektach: „Pozycja i zakres stosowania Karty Praw Podstawowych UE w orzecznictwie sądów konstytucyjnych Polski i Republiki Czeskiej” (konkurs NAWA), „Specyfika prawotwórstwa sądu konstytucyjnego i jego granice” (konkurs NCN „SONATA BIS 5”), „e-OpenSpace – European Innovative Open Platform for Electronic Networking and Sustainable Provision of Adult Centred Education in Privacy and Personal Data Protection” (konkurs Erasmus+). W latach 2015-2021 pracownik (od 2016 r. legislator) w Rządowym Centrum Legislacji, od 2021 roku pracuje w Rządowym Centrum Analiz. W latach 2017-2019 prowadziła zajęcia w ramach aplikacji legislacyjnej.

Znajomość języków obcych:

angielski, niemiecki

Zainteresowania naukowe:

Sądownictwo konstytucyjne

Prawa człowieka

Zagadnienia legislacji

Ochrona danych osobowych

Publikacje w Repozytorium UJ