Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Bogumił Naleziński

Dr Bogumił Naleziński

Data urodzenia
2 czerwca 1965 r. w Krakowie
bogumil.nalezinski@gmail.com

Bogumił Naleziński ukończył studia prawnicze ukończył w 1988 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Prawnoustrojowa pozycja i rola instytucji samorządu gospodarczego i zawodowego w systemie państwowym Republiki Austrii”.

W 1988 r., po ukończeniu z wyróżnieniem studiów, rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ, kolejno w charakterze asystenta stażysty, następnie asystenta, a od 2001 r. adiunkta.

W latach 1991-1992 prowadził zajęcia dla słuchaczy Studium Samorządności Społecznej, przy Wydziale Prawa i Administracji UJ. W latach 1993-2001 pracownik pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadził także zajęcia w ramach Podyplomowego Studium „System ochrony konstytucyjnych wolności i praw”.

Od 1998 r. zatrudniony w Biurze Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Najpierw jako asystent sędziów TK, a następnie jako główny specjalista ds. orzecznictwa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków.

W latach 1990-1997 odbył trzykrotne staże naukowe w Instytucie Prawa Administracyjnego i Konstytucyjnego Uniwersytetu w Salzburgu, a także w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu w Getyndze.

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Współpracownik działu publicystyki Polskiego Radia w Krakowie.

Autor i współautor ponad pięćdziesięciu publikacji z zakresu: prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa konstytucyjnego, problematyki źródeł prawa, oraz struktury i funkcjonowania organów państwowych.

Nauczanie:

  • Prawo konstytucyjne
  • Skarga konstytucyjna do sądów konstytucyjnych
  • Systemy ochrony konstytucyjnych praw i wolności

Znajomość języków obcych:

niemiecki, angielski i rosyjski (znajomość bierna)

Zainteresowania naukowe:

  • Sądownictwo konstytucyjne
  • Skarga konstytucyjna
  • Problematyka decentralizacji władzy publicznej

Publikacje w Repozytorium UJ